Bolle

Die vele soorte bolle vir die tuin en houers

Die vele soorte bolle vir die tuin en houers


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bolle is al eeue lank gewild. Hulle word nie meer gebruik om blombeddings te vul nie. Vandag word baie in houers geplant.

Baie lente kleur en maklike versorging maak gloeilampe universeel gewild. Moet net nooit toelaat dat die grond versuip nie.

Grawe basies 'n gaatjie twee tot drie keer dieper as die gloeilamp en vul die gat met grond. Hieronder vind u 'n lys met baie soorte 'bolle' met skakels om te groei en te geniet.

Bolle, knolle en knolle met die uitspraak

 • Achimenes [a-kim-ee-nees]
 • Acidanthera [a-kid-anth-er-a] Somerbloeiende knol met blare soos Gladiolus. Geurige, hangende, roomwit blomme met 'n middelpunt van swartkleurig. Groei in son en sanderige leem. Lig en bêre soos gladiolusknolle. Waardevol vir somerblom.
 • Agapanthus [ag-a-panth-us]
 • Albuca [al-boo-ka]
 • Allium [a-lee-um]
 • Alstroemeria [al-stroom-ee-ree-a]
 • Amaryllis [am-a-rill-is]
 • Anemoon [a-nem-oh-nee]
 • Anomatheca [a-noh-ma-thee-ka]
 • Anthericum [an-ther-i-kum]
 • Arisaema [a-ree-a-rum]
 • Arisarum [a-rees-a-rum]
 • Arum [a-rum]
 • Asarum [a-sah-rum]
 • Asphodelus [as-fod-ell-us]
 • Babiana [bab-ee-a-na]
 • Begonia [beh-goh-nee-a]
 • Belamcanda [bel-am-kan-da]
 • Bletilla [bleh-tilla-a]
 • Brimeura [bree-mew-ra]
 • Brodiaea [bro-dee-ee-a]
 • Bulbocodium [bul-boh-coh-dee-um]
 • Camassia [ka-ma-see-a]
 • Canna [ka-na]
 • Cardiocrinum [kar-dee-oh-kree-num]
 • Chionodoxa [ky-on-oh-dox-sa] Glory of the Snow
 • Chlidanthus [klid-anth-us]
 • Clivia [kli-vee-a]
 • Colchicum [kol-chee-kum]
 • Convallaria [kon-va-lah-ree-a]
 • Corydalis [koh-ree-dah-lis]
 • Crinum [kry-num]
 • Crocosmia [kroh-koz-mee-a]
 • Krokus [kroh-kus]
 • Cyclamen [sug-kla-men]
 • Dahlia [dah-lee-a]
 • Dierama [dee-a-rah-ma]
 • Dracunculus [dra-kun-kew-lus]
 • Eranthis [eh-ran-this]
 • Eremurus [eh-re-mew-rus]
 • Erythronium [eh-re-throw-nee-um]
 • Eucharis [ew-ka-ris]
 • Eucomis [ew-koh-mis]
 • Freesia [freez-ee-a]
 • Fritillaria [frit-i-lah-ree-a]
 • Galanthus [ga-lan-thus]
 • Galtonia [gaul-toh-nee-a]
 • Gladiolus [bly-ee-oh-lus]
 • Gloriosa [gloh-ree-oh-sa]
 • Habranthus [ha-semels-dus]
 • Haemanthus [hee-man-thus]
 • Hedychium [hooi-dik-ee-um]
 • Hermodactylus [haar-moh-dak-till-us]
 • Hippeastrum [hip-ee-as-trum]
 • Homeria [hoh-mere-ee-a]
 • Hyacinthella [high-a-sinth-ell-a]
 • Hyacinthus [high-a-sinth-us]
 • Hymenocallis [high-men-oh-kal-is]
 • Ipheion [as-ay-on]
 • Iris [oogrisis]
 • Ixia [ix-see-a]
 • Ixiolirion [ix-see-oh-Ieer-ee-on]
 • Lachenalia [lak-eh-nay-lee-a]
 • Ledebouria [le-de-BOR-ree-a]
 • Leucojum [loo-koh-jum]
 • Lilium [lil-ee-um]
 • Merendera [meh-ren-deh-ra]
 • Moraea [moh-ree-a]
 • Muscari [mus-kah-ree]
 • Narcissus [nar-sis-us]
 • Nektaroskordum [nek-tah-roh-skor-dum]
 • Nerine [nay-ree-nay]
 • Nomocharis [no-moh-ka-ris]
 • Notholirion [no-tho-leer-ee-on]
 • Ornithogalum [of-ni-thog-a-lum]
 • Oxalis [os-ah-lis]
 • Pancratium [pan-krate-ee-um]
 • Paradisea [pa-ra-dees-ee-ya]
 • Pleione [speel-o-nee]
 • Polianthes [po-lee-anth-eez]
 • Puschkinia [push-kin-ee-a]
 • Ranunculus [ra-nung-kew-lus]
 • Rhodohypoxis [roh-doh-hi-pox-is]
 • Romulea [rom-ew-lee-a]
 • Roscoea [roz-koh-ee-a]
 • Sandersonia [san-der-son-ee-a]
 • Scadoxus [scah-dox-us]
 • Schizostylis [sky-zoh-sty-lis]
 • Scilla [sil-a]
 • Sisyrinchium [siz-ee-ring-kee-um]
 • Sparaxis [spa-rak-sis]
 • Sprekelia [spre-kee-lee-ya]
 • Sternbergia [stern-bur-gee-a]
 • Tecophilaea [te-koh-fi-Iee-a]
 • Tigridia [ti-grid-ee-a]
 • Trillium [tril-ee-um]
 • Tritonia [try-toh-nee-a]
 • Tropaeolum [troh-pee-oh-lum]
 • Tulbaghia [tul-ba-ghee-ya]
 • Tulipa [tew-li-pa]
 • Uvularia [uv-taxus-lah-ree-a]
 • Vallota [va-lo-ta]
 • Veltheimia [vel-ty-mee-a]
 • Watsonia [wot-son-ee-a]
 • Zantedeschia [zan-tee-dis-kee-ya]
 • Zephyranthes [zef-ee-ranth-eez]


Kyk die video: VOOR EEN KNAPPERIG WIT GEZICHT ALS JAPANSE VROUWEN, MAAK RIJSTZEEP, DIRECT WIT, MET PORSELEINEN HUID (Julie 2022).


Kommentaar:

 1. Khalfani

  Wanneer jy 'n waardige persoon ontmoet, dink aan hoe om hom in te haal. As jy 'n lae persoon ontmoet, kyk na jouself en jouself van nader ...

 2. Kinny

  Hierdie is net 'n wonderlike boodskap.

 3. Plato

  Ek bedoel jy is nie reg nie. Tik ons ​​sal bespreek.Skryf 'n boodskap